خانم «یامنه التیطری» زن ۱۱۷ ساله الجزایری است که او را می توان رکورددار روزه گرفتن در جهان دانست.وی که از سن ۶ سالگی روزه گرفتن را شروع کرده، تاکنون ۱۱۱ سال پیاپی است که روزه گرفته و امسال نیز به رغم کهولت سن، اما روزه گرفتن را ترک نکرده است.او همچنین در طول عمر خود بیش از ۲۰۰ هزار نماز واجب خوانده است. تعداد نمازهای مستحبی خود را به یاد نمی آورد.این پیرزن الجزایری اکنون ۱۶۰ نوه دارد. او می گوید: برخی از آنان را حتی نمی شناسم اما همه آنها به من محبت دارند و به من کمک می کنند. من زمان های قدیم را خیلی بیشتر از زمان حاضر دوست دارم زیرا مردم اخلاص بیشتری داشتند و خیلی بیشتر از مردم زمان حال به عبادت خداوند متعال می پرداختند و این جای تأسف دارد.